System wideokonferencyjny

videoWideokonferencje pozwalające na komunikację oraz transmisję audio i wideo w czasie rzeczywistym, są niezrównane pod względem jasności, wygody i kosztów.
System wideokonferencyjny Video Suite (VS) pozwala użytkownikom na przesyłanie i odbiór obrazu wideo, dźwięku oraz tekstu, kolaborację danych, prowadzenie wirtualnych prezentacji. Daje również aktywne uczestnictwo w wirtualnych klasach i szkoleniach. Także równoczesną pracę na udostępnianych dokumentach, prowadzenie poufnych oraz publicznych czatów i rozmów. Pozwala na organizowanie testów i ankiet online, błyskawiczne przesyłanie plików o dowolnej wielkości, transmisję dowolnego obrazu audio/wideo. Również wysyłkę i odbiór poczty wideo. Ponadto umożliwia komunikację z wykorzystaniem telefonii internetowej pomiędzy dowolnymi użytkownikami w dowolnym miejscu na świecie. Przesyłane informacje są wyświetlane u odbiorców bezpośrednio w przeglądarce internetowej, a więc nie jest wymagana instalacja żadnych aplikacji komputerowych.

VS pilnuje dostarczenia nadawanego obrazu i dźwięku do wszystkich odbiorców jednocześnie. Uczestnicy szkolenia mogą słyszeć i widzieć prowadzących szkolenie, zadawać pytania i uczestniczyć „na żywo” w szkoleniu. Wszystko, co potrzebuje odbiorca to komputer wyposażony w kartę dźwiękową, słuchawki z mikrofonem lub głośniki i założone konto użytkownika VS. Wszystko, co potrzebuje nadawca to dodatkowo zwykłą komputerową kamerkę wideo i konto użytkownika VS.

Wykorzystując wyjątkowe technologie Any-Bandwidth oraz Any-Firewall, Video Suite zapewnia najlepszą możliwą do uzyskania jakość wideo. Robi to niezależnie od przepustowości połączenia internetowego, działając z dowolnym typem zapory ogniowej.

Cechy systemu

System Wideokonferencji można wykorzystywać między innymi do:

  • uruchomienia grupowych lub indywidualnych konferencji i szkoleń audiowizualnych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu zaledwie komputera PC i kamery internetowej,
  • podłączenia on-line wielu użytkowników z możliwością komunikacji wideo, audio lub za pomocą wiadomości tekstowych z poziomu dowolnego komputera podłączonego do Internetu w trybie wielu do wielu, jeden do wielu lub jeden do jednego,
  • nagrywania, przesyłania i odtwarzania wiadomości video (system pełni funkcję poczty video, gdzie można wybranemu odbiorcy lub grupie odbiorców nagrać wiadomość video na ich skrzynkę pocztową),
  • nadawania rzeczywistego obrazu wideo do większej publiczności (np. przeprowadzenie bezpośrednio z poziomu witryny internetowej szkolenia dla większej liczby potencjalnych klientów, lub wewnętrznego szkolenia),
  • rozmowy w publicznych lub prywatnych “pokojach konferencyjnych” z poszczególnymi użytkownikami,
  • przeprowadzania wideo konferencji On-line, gdzie uczestnicy mogą, podczas spotkania, korzystać z tzw. „Białej tablicy” (wspólnej aplikacji pozwalającej na rysowanie, tworzenie schematów i diagramów. Udostępnianie prezentacji PowerPoint® i dostępnej w tym samym czasie wszystkim lub tylko wybranym uczestnikom spotkania),
  • udostępniania aplikacji (np. programu e-learningowego) do wszystkich uczestników wideokonferencji,
  • rozmów tekstowych (typu „chat”) ze wszystkimi użytkownikami lub prywatnych z wybranymi,
  • połączeń telefonii i wideo telefonii IP typu PC=>PC, PC=>Phone, Phone=>PC, Phone to Phone, w tym przyłączania się do odbywających się wideo konferencji z telefonów stacjonarnych i telefonów wideo.