Budownictwo w programach

programyŻyjemy w czasach kiedy bardzo trudno byłoby się nam obejść bez komputerów i dobrodziejstw, które za sobą niosą. Większość z nas przyzwyczaiła się już do tego, że komputery towarzyszą nam w codziennej pracy. Nie wyobrażamy sobie więc pracy bez nich. Nie może się bez nich obejść i budownictwo mieszkaniowe.

Komputery w budownictwie

Również jeżeli chodzi o budownictwo istotne wydaje się posiadania komputera dzięki któremu w prosty i łatwy sposób będziemy w stanie kontrolować wszystko. W budownictwie coraz szerzej wykorzystuje się programy do projektowania.

Programy z cyklu „Konstruktor” Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zakupienie programów z cyklu „Konstruktor”, ponieważ zawierają one określone serie. Każdy program jest więc poświęcony innemu zagadnieniu, które jest ściśle powiązane z projektowaniem i budownictwem. Mamy np. „Konstruktor – fundamenty bezpośrednie”, które są przeznaczone do projektowania pojedynczych żelbetonowych stóp i ław fundamentowych usytuowanych bezpośrednio na gruncie. Z kolei inne części dotyczą innych zagadnień, które szczegółowo się opisuje. Ważną informacją jest fakt, że można wybrać części programów, które chce się u siebie mieć tzn., że nie ma konieczności zakupienia wszystkich elementów tego konkretnego programu. Program znacznie ułatwia życie, ponieważ dzięki niemu możemy szybko i sprawnie zaprojektować wybrany element.

Budownictwo mieszkaniowe

W budownictwie mieszkaniowym najczęściej wykorzystywanymi programami są programy wspierające zarządzanie nieruchomościami. Rozpoczynając korzystanie z takiego programu Administrator nieruchomości otrzymuje zazwyczaj narzędzie, które od razu ma wszystko, co jest potrzebne do pracy.

Programy takie zazwyczaj wspierają działania w zakresie:

 • Kontroli warunków umów
 • Nadzoru nad cyklem życia kontraktu, kontroli istotnych dat
 • Automatycznego fakturowania w oparciu o zapisy umów
 • Automatycznej zmianie stawek w wyniku indeksacji wraz z korektą fakturowania
 • Ewidencji i kontroli ubezpieczeń i zabezpieczeń finansowych umów: kaucji, gwarancji itp.
 • Kontroli kosztów, zużycia mediów i ich automatycznego rozliczenia
 • Rozliczenia kosztów opłat wspólnych (service charges)
 • Kontroli przepływów pieniężnych
 • Kontroli budżetowej na poziomie operacyjnym
 • Raportowania operacyjnego
 • Raportowania do właścicieli
 • Wsparcia procesów komercjalizacji
 • Zarządzania dokumentacją